Weöres Sándor versek*


*A versek forrása: Weöres Sándor: Bóbita

Regélő
Három görbe legényke, róka rege róka,
Tojást lopott ebédre, róka rege róka,
Lett belőle rántotta, róka rege róka,
A kutya lerántotta, róka rege róka.

Egyik szidta gazdáját, róka rege róka,
Másik meg a fajtáját, róka rege róka,
Harmadik az ükapját, róka rege róka,
Hozzávágta kalapját, róka rege róka.
Pletykázó asszonyok
Juli néni, Kati néni
- Letye - petye - lepetye! -
Üldögélnek a sarokban,
Jár a nyelvük, mint a rokka
- Letye - petye - lepetye! -

Bárki inge, rokolyája
- Letye - petye - lepetye! -
Lyukat vágnak közepébe,
Kitűzik a ház elébe
- Letye - petye - lepetye!
Ha a világ rigó lenne
Ha a világ rigó lenne,
Kötényemben ő fütyülne,
Éjjel-nappal szépen szólna,
Ha a világ rigó volna.

De ha a világ rigó lenne,
Kötényembe nem is férne,
Kötényem is honnan volna,
Ha egész világ rigó volna.
Túl, túl
Túl, túl, messze túl
Mi van a hegyen messze túl?
Hej, a hegyen messze túl
Lófej-széles ibolya virul.

Túl, túl messze túl,
Mi van az ibolyán messze túl?
Hej, az ibolyán messze túl
Jancsi mosogat, Kati az úr.
Tavaszköszöntő
Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél.
Zsákban Benedek
Hoz majd meleget,
Nincs több fázás, boldog, aki él.

Már közhírré szétdoboltatik:
Minden kislány férjhez adatik,
Szőkék legelébb,
Aztán feketék,
Végül barnák és a maradék.
Kocsi és vonat
(a kisgyerek labával bicikliző - vonatozó -
mozdulatokat csinálunk, miközben a verset mondjuk)


Jön a kocsi, fut a kocsi:
Patkó-dobogás.
Jön a vonat, fut a vonat:
Zúgó robogás.
Vajon hova fut a kocsi?
Három falun át!
Vajon hova fut a vonat?
Völgyön, hegyen át!

Zim-zim, megy a gép, megy a gép,
Fut a sínen a kerék,
Forog a kerék.
Zum, zum, nagy az út, nagy az út,
Fekete az alagút,
A masina fut.
Csupa fehér
Reggel süt a pék, süt a pék
Gezemice-lángost
Rakodó nagyanyó
Beveti a vánkost.

Reggel nagy a hó, nagy a jég,
Belepi a várost.
Taligán tol a pék
Gezemice-lángost.

Építők
Szív dobban,
Szív dobban,
Kalapács koppan, tűz lobban.
Feszül az új híd, dörög az új gyár,
Virul az ország, újra él már!
Még-szebben,
Még-jobban
Kalapács koppan, szív dobban.

Hej, rata,
Hej, rajta,
Kezet ád új híd két partja!
Lobog a zászló, repül az ének,
Szivek a légben összeérnek.
Mély víznek
Két partja,
Nagy erős vashíd döng rajta.
Paripám csodaszép pejkó
(járás körben)
Paripám csodaszép pejkó,
Ide lép, oda lép, hejhó!
(gyors,lovagló mozdulat utánzása)
Hegyen át, vizen át vágtat,
Nem adom, ha igérsz százat.

(lassú bandukolás)
Amikor paripám ballag,
Odanéz valahány csillag.
(futás, kezek a test előtt)
Amikor paripám táncol,
Odanéz a nap is százszor.
Forgós-ropogós
Sej-haj,folyóba
Sok a hal valóba,
Dunába, Tiszába
Se szeri, se száma.

Sej-haj, vadonba
Kivirít a gomba
Keményre, kerekre,
Ha bolond, ne szedd le.

Sej-haj, fonóba
Sok a lány valóba,
Ki barna, ki szőke,
Sose fuss előle.
A Tündér
Bóbita, bóbita táncol,
Körben az angyalok ülnek,
Béka-hadak fuvoláznak,
Sáska-hadak hegedülnek.

Bóbita, bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, igér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.

Bóbita, bóbita épít,
Hajnali köd-fal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpe-király fia-lánya.

Bóbita,bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sűrűjében.
Csiribiri
Csiribiri csiribiri
Zabszalma -
Négy csillag közt
Alszom ma.

Csiribiri csiribiri
Bojtorján -
Lélek lép a
Lajtorján.

Csiribiri csiribiri
Szellő-lány -
Szikrát lobbant,
Lángot hány.

Csiribiri csiribiri
Fült katlan -
Szárnyatlan szállj,
Sült kappan!

Csiribiri csiribiri
Lágy paplan -
Ágyad forró,
Lázad van.

Csiribiri csiribiri
Zabszalma -
Engem hívj ma
Álmodba.
Haragosi
Fut, robog a kicsi kocsi
Rajta ül a Haragosi,
Din don diridongó.
Ha kiborul az a kocsi,
Leröpül a Haragosi,
Din don diridongó.

Fut a havon a fakutya,
Vele fut a retyerutya,
Din don diridongó.
Ha kiborul a fakutya,
Leröpül a retyerutya,
Din don diridongó.
A kutya-tár
Harap-utca három alatt
Megnyílott a kutya-tár,
Síppal-dobbal megnyitotta
Kutyafülü Aladár.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!

Húsz forintért tarka kutya,
Tízért fehér kutya jár,
Törzs-vevőknek öt forintért
Kapható a kutya már.
Kutya-tár! Kutya-tár!
Kutyafülü Aladár!
A Birka-iskola
Egyszer volt egy nagy csoda
neve: birka-iskola.
Ki nem szólt, csak bégetett,
Az kapott dicséretet.

Ki oda se ballagott,
Még jutalmat is kapott,
Így hát egy se ment oda,
Meg is szűnt az iskola.
Suttog a fenyves
Suttog a fenyves, zöld erdő,
Télapó is már eljő.

Csednül a fürge száncsengő,
Véget és az esztendő.

Tél szele hóval, faggyal jó,
Elkel most a nagykendő.

Libben a tarka nagykendő,
Húzza-rázza hűs szellő.

Suttog a fenyves, zöld erdő,
Rászitál a hófelhő.

Végire jár az esztendő,
Cseng a fürge száncsengő.
Száncsengő
Éj-mélyből fölzengő
- Csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
Tél öblén halkan ring.

Földobban két nagy ló
- Kop-kop-kop - nyolc patkó.
Nyolc patkó - kop-kop-kop -
Csönd-zsákból hangot lop.

Szétmálló hangerdő
- Csing-ling-ling - száncsengő.
Száncsengő - csing-ling-ling -
Tél öblén távol ring.
Olvadás
Csipp,
Csepp,
Egy csepp,
Öt csepp
Meg tíz;
Olvad a jégcsap,
Csepereg a víz.
Mi volnék?
Tűzben fa parazsa volnék,
Vízben puha moha volnék,
Szélben jegenyafa volnék,
Földön apám fia volnék.
Kacsa-úsztató
Tó vize, tó vize csupa nádszál,
Egy kacsa, két kacsaé oda-császkál.
Sárban ezer kacsa bogarászik,
Reszket a tó vize, ki se látszik.

Nemes Nagy Ágnes versek*


*A versek forrása: Cini-cini Muzsika
Szorgalom
Mi kopog?
Mi kopog?
- Harkály vagyok, kopogok.
Nem is tudom, mióta
vár rám ez a diófa.

Mi ragyog?
Mi ragyog?
- Hát nem tudod, ki vagyok?
Béka vagyok, leveli,
ki a fiát neveli.
Hóesésben
Szakad a hó nagy csomókban,
veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
Hóesésében vacakolsz.

Fölfújtad a tolladat,
ázott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatető!
Fatető!
Deszka madáretető.
Vízimolnár
Az én apám vízimolnár.
Mit őröl a vízimolnár?

(a következő sorokat lassan kell mondani és a kezünkkel
őrlő mozdulatokat kell csinálni)


Ő-röl
bú-zát,
őröl
ár-pát,
ő-röl
rozsot is,

(a következő sorokat gyorsan kell mondani és a kezünkkel
őrlő mozdulatokat kell továbbra is csinálni)


kukoricát, kukoricát
kukoricát

Népi mondókák*


*A versek forrása: Cini-cini Muzsika; Első mondókáim
Fáj a kutyámnak a lába
Fáj a kutyámnak a lába,
megütötte a szalmába.
Ördög vigye a szalmáját,
mért bántotta kutyám lábát!

Fáj a kutyámnak a hasa,
megütötte török basa.
Ördög vigye török basát,
mért bántotta kutyám hasát!

Fáj a kutyámnak a farka,
odacsípte ajtóm sarka.
Ördög vigye ajtó sarkát,
mért bántotta kutyám farkát!
Ágon ugrált a veréb
Ágon ugrált a veréb,
megrándult a lába,
üggyel-bajjal lejutott
a fekete sárba.
Most sír a veréb,
igen fáj a lába,
nem jár az idén már
verébiskolába.
Réce, ruca, vadliba
Réce, ruca, vadliba,
jöjjenek a lagziba,
kést, kanalat hozzanak,
hogy éhen ne haljanak.
Ha jönnek, lesznek,
ha hoznak, esznek.
Száraz tónak ...
Száraz tónak nedves partján
döglött béka kuruttyol,
hallgatja egy süket ember,
ki a vízben lubickol.

Sej, haj, denevér,
bennünk van a kutyavér!

Vak meglátja, hogy kiugrik,
sánta utána szalad,
kopasz ember haját tépi,
a néma meg óbégat.

Sej, haj, denevér,
biciklizik az egér.
Egér, egér
Egér, egér, kisegér,
van-e fogad hófehér?
Adjál nekem vasfogat,
adok neked csontfogat!
Egyedem, begyedem
Egyedem-begyedem,
tengertánc,
Hadú sógor, mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret.
Lementem a pincébe
Lementem a pincébe
Vajat csipegetni,
Utánam jött édesenyám
Hátba veregetni.
Nád közé bújtam,
Nád sípot fújtam,
Az én sípom így szólt:
Dí, dá, dú ...
Te vagy az a nagyszájú.
Mese, mese mátka
Mese, mese mátka,
pillangós madárka,
ingó-bingó rózs,
te vagy a fogócska.
Cirmos cica
Cirmos cica, haj,
hová lett a vaj?
Ott látom a bajuszodon,
most lesz neked jaj!
Boci, boci
Boci, boci tarka,
se füle, se farka.
Oda megyünk lakni,
ahol tejet kapni.
Megy a hajó
Megy a hajó a Dunán,
lemaradt a kapitány.
Kiabál, trombitál,
de a hajó meg sem áll.
Licsi-locsi licsi-loccs,
licsi-locsi licsi-loccs.
Nyuszi ül a fűben
Nyuszi ül a fűben,
ülve szundikálva.
Nyuszi, talán beteg vagy,
hogy már nem is ugorhatsz?
Nyuszi hopp, nyuszi hopp!
Máris egyet elkapott!
Réce, ruca, vadliba
Réce, ruca, vadliba,
jöjjenek a lagziba!
Kést, kanalat hozzanak,
hogy éhen ne halljanak.
Ha jönnek, lesznek,
ha hoznak, esznek.
Gólya, gólya gilice
Gólya, gólya, gilice,
mitől véres a lábad?
Török gyerek megvágta,
magyar gyerek gyógyítja,
síppal, dobbal,
nádi hegedűvel.
Hátamon a zsákom
Hátamon a zsákom,
zsákomban a mákom,
Kilyukadt a zsákom,
kihullott a mákom.
Aki szánja károm,
szedje fel a mákom!
Esik az eső
Esik az eső, csöpörög,
Paprikajancsi nyöszörög.
Hát az öreg mit csinál?
Hasra fekszik, úgy pipál.
Poros úton kocsi zörög
Poros úton kocsi zörög,
a kereke gyorsan pörög.
Sári néni vezeti,
aki látja, neveti.
Kicsi vagyok én
Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
mint a tüdő a fazékból
kidagadok én.

Kicsi vagyok én,
majd megnövök én,
esztendőre vagy kettőre
nagylány leszek én.


Nyelvtörők


Répa, retek, mogyoró
Répa, retek, mogyoró,
korán reggel ritkán rikkant a rigó.
Egy kupac kukac
Egy kupac kopasz kukac,
meg még egy kupac kopasz kukac,
az két kupac kopasz kukac.
Egy icike picike pocok
Egy icike picike pocok,
pocakon pöckölt egy másik
icike picike pockot.
Mire a pocakon pöckölt
icike picike pocok is
pocakon pöckölte a
pocakot pöckölő pockot.
Csendes csiga
Csendes csiga csinosíthat,
kicsi csodás házacskáján.
Mit sütsz?
Mit sütsz kis szűcs?
Tán sós húst sütsz,
kis szűcs?

József Attila versek*


*A versek forrása: József Attila összes versei
Altató
Lehúnyja kék szemét az ég,
lehúnyja sok szemét a ház,
dunna alatt alszik a rét -
aludj el szépen, kis Balázs.

Lábára lehajtja fejét,
alszik a bogár, a darázs,
vele alszik a zümmögés -
aludj el szépen, kis Balázs.

A villamos is aluszik,
s míg szendereg a robogás,
álmában csönget egy picit -
aludj el szépen, kis Balázs.

Alszik a széken a kabát,
szunnyadozik a szakadás,
máma már nem hasad tovább -
aludj el szépen, kis Balázs.

Szundít a labda meg a síp,
az erdő, a kirándulás,
a jó cukor is aluszik -
aludj el szépen, kis Balázs.

A távolságot, mint üveg-
golyót, megkapod, óriás
leszel, csak húnyd le kis szemed -
aludj el szépen, kis Balázs.

Tűzoltó leszel s katona!
Vadakat terelő juhász!
Látod, elalszik anyuka -
aludj el szépen, kis Balázs.

Petőfi Sándor versek*


*A versek forrása: Petőfi Sándor összes költeménye
Anyám tyúkja
Ej mi a kő! tyúkanyó, kend
a szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
hogy fölvitte a kend dolgát!

Itt szaladgál föl és alá,
még a ládára is fölszáll,
eszébe jut, kotkodácsol,
s nem verik ki a szobából.

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambo, etetik,
válogat a kendermagban,
a kiskirály sem él jobban.

Ezért aztán, tyúkanyó, hát
jól megbecsülje kend magát,
iparkodjék, ne legyen ám
tojás szűkében az anyám.

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
hadd beszélek mostan veled,
régi cseléd vagy a háznál,
mindig emberül szolgáltál.

Ezután is jó légy, Morzsa,
kedvet ne kapj a tyúkhúsra.
Élj a tyúkkal barátságba ...
anyám egyetlen jószága.

Zelk Zoltán versek*


*A versek forrása: Cini-cini muzsika
Este jó, este jó ...
Este jó, este jó,
este mégis jó.
Apa mosdik, anya főz,
együtt lenni jó.

Ég a tűz, a fazék
víznótát fügyül,
bogárkarika forog
a lámpa körül.

A táncuk karikás,
mint a koszorú
meg is hal egy kis bogár,
mégse szomorú.

Lassú tánc, lassú tánc,
táncola plafon,
el is érem már talán,
olyan alacsony.

De az ágy meg a szék
messzire szalad,
mint a füst, elszállnak a
fekete falak.

Nem félek, de azért
sírni akarok,
szállok én is, mint a füst,
mert könnyű vagyok ...

Ki emel, ki emel,
ringat engemet?
Kinyitnám még a szemem,
de már nem lehet ...

Elolvadt a világ,
de a közepén
anya ül, és ott ülök
az ölében én.

Játékos mondókák*


*A versek forrása: Cini-cini muzsika; Szabó Borbála: Mozdulj rá,
Rosta Katalin-Rudas Zsuzsanna-Kisházi Gergely:Hüvelykujjam...;
Mackó, mackó ugorjál
Mozdony
(a babát a hátára fektetjük,és a lábaival bicikliző,
(vonatozó) mozdulatokat csinálunk)


S-sz, beh
sok súly!
Meg se
mozdul!
Friss sze-
net, ha
bekapok:
messze,
messze
szaladok,
szaladok...
Kiszamoló
(a kisgyerek újjaival játszunk - számolunk -,
miközben a mondókát mondjuk)


Egy - megérett a meggy,
kettő - csipkebokor vessző,
három - majd haza várom,
négy - biz oda nem mégy,
öt - leesett a köd,
hat - hasad a pad,
hét - dörög az ég,
nyolc - üres a polc,
kilenc - kis Ferenc,
tíz - tiszta víz.
Ha nem tiszta, vidd vissza!
Ott a szamár, megissza!
Ecc-pecc, kimehetsz
Ecc-pecc, kimehetsz,
holnapután bejöhetsz!
Cérnára, cinegére,
ugorj cica, az egérre, fuss!
Hüvelykujjam almafa
(a kisgyerek ökölbe zárt kezének ujjait a
mondóka elhangzása közben sorban ki kell nyitni)


Hüvelykujjam almafa,
Mutatóujjam megrázta,
Középső ujjam felszedte,
Gyűrűs ujjam hazavitte,
Ez a picike mind megette,
Tele lett a hasa tőle.
Ez a malac piacra megy
(a kisgyerek ökölbe zárt kezének ujjait a
mondóka elhangzása közben sorban ki kell nyitni)


Ez a malac piacra megy,
Ez itthon marad,
Ez kap finom pecsenyét,
Ez semmit sem kap,
Ez a kicsi visít nagyot:
Uí-uí! Éhes vagyok!
Ez elment vadászni
(a kisgyerek ökölbe zárt kezének ujjait a
mondóka elhangzása közben sorban ki kell nyitni)


Ez elment vadászni,
Ez meglőtte,
Ez hazavitte,
Ez megsütötte,
Ez az icike-picike mind megette.
Kifordítom, befordítom
Kifordítom, befordítom
(a kisgyerek tenyerét ki-be forgatjuk
Fölfordítom, lefordítom,
(tenyér föl-le fordítása)
Zongorázok, furulyázok,
(utánzó mozgások végzése)
Erősebb lett a kezem,
A tornát befejezem.
(kezek széttárása)
Hüvelykujjam korán kelt
Hüvelykujjam korán kelt,
(hüvelykujj nyitása)
Ablakokon kopogott,
(kopogtatás)
A négy szomszéd kiugrott,
(a többi ujj nyitása)
S köszöntötték: jó reggelt!
(ujjakkal integetés)
Itt a kezem
Itt a kezem, jobb és bal,
(kezek előre nyújtása megnevezés szerint)
Összeverem, megszólal.
(ökölbe szorított kéz összeütése)

Itt a kezem, bal és jobb,
(a kezek előrenyújtása megnevezés szerint)
Most kell vele tapsolnod!
(tapsolás)
Repülnek a madarak
Repülnek a madarak,
(repülés utánzása 90 fokban előre
behajlított kézzel)

Csattog a szárnyuk.
(tapsolás magunk előtt)
Lassan forog a kerék...
(a kisgyereket az ölünkbe vesszük,
háttal a mellkasunknak és először
lassú malomkörzést végzünk a kezével)

Lassan forog a kerék,
mert a vize nem elég.

(majd gyors malomkörzést végzünk a kezével)
Gyorsan forog a kerék,
mert a vize már elég.
(nagyobb gyerekek állva is csinálhatják
lehet a torna része)
Csipp-csipp csóka
(a kisgyerek kézfejét megcsípjük és ritmikusan
fel-le mozgatva mondjuk a verset)

Csipp-csipp csóka, vak varjúcska,
jó volt-e a kisfiúcska?
Ha jó volt a kisfiúcska,
ne csípd meg őt vak varjúcska!

Csipp-csipp csóka, vak varjúcska,
komámasszony kéreti a szekerét,
nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta,
(két kézzel hessegetés)
hess, hess, hess....
Én kis kertet kerteltem
Én kis kertet kerteltem,
(két kéz mutatóujjával kert rajzolása)
Bazsarózsát ültettem,
(tenyér közepének megbökdösése mutatóujjal)
Szél, szél fújdogálja,
(mutatóujj mozgatása jobbra-balra)
Eső, eső veregeti.
(felülről lefelé az eső utánzása)
Erre kakas, erre tyúk
(összetett kézzel jobbra-balra mutatás)
Erre kakas, erre tyúk,
(középre mutatás)
Erre van a gyalogút!
(fejsimítás mindkét tenyérrel)
Taréja, karéja,
(körök rajzolása a domináns kézzel)
Ugorj a fazékba!
(asztalra ütés mindkét kézzel)
Zsupsz!
Villámlik
(mindkét kéz felemelése)
Villámlik,
(az asztalra, vagy combra ütés tenyérrel)
Lecsap,
(kar kinyújtása,ujjak széttárása)
Kisüt a nap.
Csiga-biga
(két mutatóujj feltartása)
Csiga-biga, told ki szarvadat!
(ökölbe szorított kézzel törő mozdulatok
végzése)

Ha nem tolod, összetöröm házadat.
Kását főz a kisegér
(utánzó mozdulatok végzése)
Kását főz a kisegér
Minden tálat telemér:
Ennek ad egy kicsi tállal,
annak ad egy nagykanállal,
emennek egy tányérkával,.
Csak a kicsinek nem adott -
a kismalac haragudott:
röf, röf, röf!
Töröm, töröm a mákot
(az ököl ütögetése)
Töröm, töröm a mákot,
(tapsolás)
Sütök vele kalácsot,
Ica tolla motolla,
(gyerek nevét mondjuk és a kezünket
nyújtjuk felé)

Neked adom kis .....
Borsót főztem
(keverés utánzása)
Borsót főztem,
(sózó mozdulat végzése)
Jól megsóztam,
(szórás utánzása)
Meg is paprikáztam.
(tapsolás jobb és bal kézbe)
Ábele, bábele, fuss!
Szita, szita, sűrű szita
(szitálást utánzó mozdulatok végzése)
Szita, szita, sűrű szita,
ma szitálok, holnap sütök,
(rámutatás a kisgyerekre, és
cipó forma rajzolása a levegőbe)

neked egy kis cipót sütök,
(zsírozást, vajazástutánzó mozdulatok)
megzsírozom, megvajazom,
(rámutatás a gyerekre)
Tessék, mindet neked adom.
Fujja szél a fákat
(magasba emelt kézzel jobbra-balra
törzshajlítás)

Fujja szél a fákat,
(mindkét kézzel egyszerre megütjük
a combunkat, vagy guggolás)

Letöri a fákat. Zsupsz!
Én is pisze...
(az orrunk megérintése)
Én is pisze,
(a gyerek orrának megérintése)
Te is pisze,
(az orrok összedörzsölése)
Gyere pisze, vesszünk össze!
Kávé, tea
(mutatás a homlokra)
Kávé, tea,
(mutatás az arcra, állra)
Cukor, rum.
(a gyerek orrának ütögetése)
Bum, bum, bum!
Sűrű erdő
(mutatunk a fejre)
Sűrű erdő,
(mutatunk a homlokra)
Kopasz mező,
(mutatunk a szemre)
Pislogó,
(mutatunk az orra)
Szuszogó,
(mutatunk a szájra) Tátogó,
(mutatunk az állra)
Itt bemegy,
(mutatunk a nyakra)
Itt megáll,
(a köldök csiklandozása)
Itt a kulacs, itt igyál.
A házat kiseperjük
(beleborzolunk a hajba)
A házat kiseperjük,
(megsimogatjuk a homlokot)
A port letörölgetjük,
(lecsukjuk a szemeket)
Az ablakot behúzzuk,
(csavarás az orron)
A kulcson egyet csavarintunk.
Hej, Gyula, Gyula, Gyula
(a combok ütögetése)
Hej, Gyula, Gyula, Gyula,
(a has ütögetése)
Szól a duda, duda, duda,
(vállak ütögetése)
Pest, Buda, Buda, Buda,
(a fej ütögetése)
Pattogatott kukorica.
Csukd be szemed, csukd be szád
(fürdés közben a testrészek mutogatása)
Csukd be szemed, csukd be szád,
Most mosom az arcocskád.
Csukd be szemed, csukd be szád,
Most mosom a hajacskád.
Kerekecske, dombocska
(a gyerek tenyerébe köröket rajzolunk)
Kerekecske, dombocska,
(az ujjunkkal felszaladunk a karján)
Itt szalad a nyulacska,
(a vállán megállunk)
Itt megáll,
(hátul a nyakán körbemegyünk az
ujjunkkal a másik vállára)

Itt egy körutat csinál,
(ujjunkkal bebújunk a ruhájába)
Ide meg bebújik.
Eresz alól fecske fia...
(kukucskálás jobbra-balra)
Eresz alól fecske fia ide néz, oda néz:
(hullámvonal mutatása egy kézzel)
Van-e hernyó, hosszú kukac, ízesebb, mint a méz.
(ujjak nyitása, csukása)
Csőrét nyitja ám, buzgón szaporán,
(a has simogatása)
Kis bendőbe mindenféle belefér igazán.
Gyí, paci...
(lovagoló mozdulat utánzása
lassan, majd gyorsan)

Gyí, paci, paripa,
Nem messze van Kanizsa,
Odaérünk délre,
Libapecsenyére.
Kicsi vagyok én
(guggolás)
Kicsi vagyok én,
(nyújtózkodás)
Majd megnövök én,
(karkörzés a test előtt)
Mint a tüdő a fazékból,
Kidagadok én.
Cini-cini muzsika
(hegedülés utánzása)
Cini-cini muzsika,
(törzsfordítás jobbra-balra)
Táncol a kis Zsuzsika,
(törzshajlítás jobbra-balra)
Jobbra dűl meg balra dűl,
(hegedülés utánzása)
Tücsök koma hegedül.
Kipp-kopp kalapács
(kalapáló mozdulat utánzása
törzsdöntéssel)

Kipp-kopp kalapács,
Kicsi kovács, mit csinálsz?
Sárga lovat patkolok,
Aranyszeggel szegelek,

(lovagló mozdulat utánzása)
Uccu pajtás, kapj fel rája,
Úgyis Te vagy a gazdája.
Lóg a lába...
(a lábak ritmikus limbálása)
Lóg a lába lóg a,
Nincsen semmi dolga,
Mert ha dolga volna,
A lába nem lógna.
Sétálunk, sétálunk
(séta kézenfogva, majd leguggolás)
Sétálunk, sétálunk,
Egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs!
Aki nem lép egyszerre
(ritmikusan járunk a vers alatt)
Aki nem lép egyszerre,
Nem kap rétest estére,
Pedig a rétes nagyon jó,
(gyerek nevét behejettesítve)
......-nak az való.
Süssünk, süssünk valamit
(járás kézfogással hullámvonalban)
Süssünk, süssünk valamit,
Azt is megmondom, hogy mit:
Lisztből legyen kerekes,
Töltelékes jó édes.
Sodorva, tekerve, túróval bélelve,
Csiga-biga rétes, kerekes és édes.
Tekeredik a kígyó
(járás hullámvonalban,
vagy a kádban hullámvonalban úsztatás)

Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni,
Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni.
Megy a gőzös
(a hanyattfekvő gyerek lábaival biciklizés,
vagy vonatozás vállfogással, ritmikus járás)

Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára,
Kanizsai, kanizsai állomásra.
Elöl ül a masiniszta,
Ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja.
Megy a Zsuzsi-vonat
(a hanyattfekvő gyerek lábaival biciklizés,
vagy vonatozás vállfogással, ritmikus járás)

Megy a Zsuzsi-vonat, kattognak a kerekek,
Vígan integetnek az óvodás gyerekek,
Lalalala, lalalala, lalalala, hú!
Ugráljunk
(ugrálás páros lábbal)
Ugráljunk, mint a verebek,
Rajta, gyerekek!
Mackó, mackó ugorjál
(páros lábbal ugrálás)
Mackó, mackó, ugorjál,
(forgás)
Mackó, mackó forogjál,
(tapsolás)
Tapsolj egyet, ugorj ki!
Esik az eső
(kezek magastartásban, az ujjak mozgatáss,
mintha esne az eső)

Esik az eső,
(magastartás, törzsdöntés)
Hajlik a vessző,
(asztal vagy bármi ütögetése ököllel)
Haragszik a katona,
(lovagló mozdulat)
Mert megázik a lova.

(a tenyér forgatása)
Ne haragudj, katona,
(karkörzés, vagy kimutatás
az ablakon)

Majd kisüt a napocska,
(lovagló mozdulat)
Megszárad a lovacska.
Katalinka szállj el
(kezek oldalsó középtartásban,
repülő mozdulat)

Katalinka, szállj el,
(helyben járás)
Jönnek a törökök,
(guggolás)
Sós kútba tesznek,
(kiemelés utánzása)
Onnan is kivesznek,
(forgás)
Kerék alá tesznek,
(kiemelés utánzása)
Onnan is kivesznek,
(járás)
Ihol jönnek a törökök,
Mindjárt agyonlőnek.
Volt egyszer egy kemence
(karkörzés)
Volt egyszer egy kemence,
(helyben járás)
Belebújt a kis Bence,
(tenyérrel körzés a test előtt)
Kormos volt a kemence,
(az arc simogatása)
Fekete lett kis Bence.

(nézés jobbra-balra)
Ránézett a mamája,
(a csukló forgatása)
Nem ismert a fiára,
(tapsolás)
Becsukta a kemencét,
Jól elverte kis Bencét.
Ég a gyertya ég
(mutatóujjak egyenesen felfelé tartva)
Ég a gyertya, ég,
(leguggolás)
El ne aludjék,
Aki lángot látni akar,
(fújás)
Mind leguggoljék.
Húzz, húzz engemet
(megfogjuk a gyerek kezét,
és egymást húzzuk előre hátra)

Húzz, húzz engemet,
Én is húzlak tégedet.
Amilyikünk elesik,
Az lesz a legkisebbik.
Kicsi kocsi
(ritmusosan lovagoltatjuk a
lábunkon ülő gyereket)

Kicsi kocsi, három csacsi,
Döcögő, döcögő.
Benne gyerek, kicsi kerek,
Göcögő, göcögő.
Hőc, hőc katona
(ritmusosan lovagoltatjuk a
lábunkon ülő gyereket)

Hőc, hőc katona,
Ketten ülünk egy lóra,
Abrakot a csikónak,
Nagyot ugrik ....... (a gyerek nevét mondjuk)
Gyí te paci
(ritmusosan lovagoltatjuk a
lábunkon ülő gyereket)

Gyí te paci, gyí te ló,
Gyí te Ráró, hóhahó!
Gyerekek, gyerekek
(ritmusosan lovagoltatjuk a
lábunkon ülő gyereket)

Gyerekek, gyerekek,
Szeretik a perecet,
Sósat, sósat, jó ropogósat.
Aki vesz, annak lesz,
Aki nem vesz, éhes lesz.
Hinta, palinta
(emeljük fel a babát a hóna alatt
és lengessük, zsuppra tegyük le, majd kezdjük
elölről a versikét, vagy
ritmusosan mondogatjuk a
a verset hintázás közben)

Hinta, palinta,
Régi dunna kiskatona,
Ugorj a Dunába, zsupsz!
Zsipp, zsupp...
(emeljük fel a babát a hóna alatt
zsup és lengessük, zsuppra tegyük le, majd kezdjük
elölről a versikét, vagy
ritmusosan mondogatjuk a
a verset hintázás közben)

Zsipp, zsupp, kenderzsupp,
Ha megázik kidobjuk, zsupsz!
Antanténusz
Antanténusz, szórakaténusz.
Szóraka tike-taka, ala-bala,
Bambuszka.
Apa-cuka
Apa-cuka fundaluka,
Funda kávé, kamanduka,
Abcug, funkaluk,
Funda kávé kamanduk.
Ekete-pekete
Ekete-pekete
Cukote-pé
Ábel-bábel dominé
csiszi á
csiszi bé
csiszi-csuszi pompodé.
Pont, pont vesszőcske
(szemeket rajzolunk) Pont, pont vesszőcske,
(kört rajzolunk a fejnek)
Készen van a fejecske.
(nyakat, hasat, kezet, lábat rajzolunk)
Pici nyaka, nagy a hasa,
készen van a török basa.